Nhà Xưởng tại Củ ChiNhà Xưởng Hoạt Động tại Củ Chi theo tiêu chí cung cấp sản xuất sản phẩm dây khóa kéo phục vụ trong và ngoài nước